Digitālās transformācijas treniņš "Kickstart"

Digitālās transformācijas treniņš "Kickstart"

Šis kurss ir informācijas un materiālu bāze klātienes vai attālinātam digitālās transformācijas treniņam "Kickstart". Treniņš paredzēts uzņēmumiem un to darbiniekiem, kas rūpējas par tehnoloģiju ieviešanu un efektīvu izmantošanu uzņēmumā. Šī treninā laikā dalībnieki veic dažādus uzdevumus un praktiskas darbības kuru rezultātā var nosprastu skaidrus mērķus un saplānot darbības lai uzsāktu vai pielnveidotu sava uzņēmuma digitālo pāreju.